^ Nazad na vrh stranice

Grafički dizajnŠto je grafički dizajn?


Povećati vrijednost, motivirati potencijalne korisnike , kupce i suradnike, povećati prepoznatljivost marke i utjecati na javnu percepciju firme, određene usluge ili tačno određenog proizvoda predstavlja definiciju, a samim tim i ciljeve, grafičkog dizajna.Grafički dizajn

Za što služi grafički dizajn?


Grafički dizajn služi za komuniciranje identiteta i karaktera, djelatnosti i profila. Drugim riječima, grafički dizajn objašnjava odakle nešto dolazi i/ili što to nešto predstavlja, odnosno služi za predstavljanje i promociju, izazivanje interesa, razvijanje sklonosti, uvjeravanje i nagovaranje.Damir Design i grafički dizajn


Cilj je biti dugačiji od ostalih, prepoznatljiv i prezentirati se u svakom trenutku. Na mnogo jednostavnih, ali efikasnih načina se može učiniti korak naprijed i istaknuti se. Kroz dugogodišnje iskustvo u radu na različitim projektima u domenu grafičkog dizajna, agencija Damir Design stvara efektnu grafičku komunikaciju za mala i srednja preduzeća, te za kulturne i javne institucije. Agencija pruža usluge u domenu kreacije vizualnog identiteta / brendiranja, dizajna knjiga, brošura i ostalih publikacija, oglašavanja proizvoda/usluga i infografike.